50 kg
Ağa Besi Bitirme Yemi

Özellikleri ve Faydaları


  • Besinin 3. dönem olan randıman-semirtme döneminde hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir.
  • Besideki hayvanların sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.
  • Günlük canlı ağırlık artışının ve yüksek karkas randımanının maksimum olmasını sağlar.
  • Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
  • Hayvanlar ayrıca vitamin mineral takviyesine ihtiyaç duymaz.
  • Timpani, ve sukubat rumen asidozundan korur, aynı zamanda hayvanların ayak sağlığını önler.

13 Protein 2750 mcal
Çobanoğlu Yem
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Çobanoğlu Yem
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
08:34