50 kg
Mor Süt Yemi

Özellikleri ve Faydaları


  • Orta ve yüksek süt verimi ve ideal vücut kondisyonu için sağmal ineklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içerir.
  • İneklerin tüm laktosyon dönemleri boyunca güvenle kullanabileceğiniz ideal bir süt yemidir.
  • Mor süt yemi hayvanın ihtiyaç duyduğu tüm besin ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli miktarda sağlayarak hayvanın sağlığını korur ve üreme fonksiyonlarını korur.
  • Mor süt yemi hayvanın ihtiyaç duyduğu tüm besin ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli miktarda sağlayarak hayvanın sağlığını korur ve üreme fonksiyonlarını korur ve üreme fonksiyonlarını destekler.
  • Süt sığırlarında sıklıkla görülen asidoz riskini bertaraf edecek şekilde tampon maddeler ve ideal hammadde dağılımı ile özenle formüle edilmiştir.
  • İdeal süt yağı üretimi için rasyondaki toplam selülozu arttırmak üzere yeterli oranda NDF (neutral detergent fiber) sağlar.
  • Yemin formülasyonunda enerji protein dengesi, nişasta selüloz oranı ve hayvanların yılda 1 buzağı vermesi için gerekli formülasyona göre hazırlanmıştır.

19 Protein 2750 mcal
Çobanoğlu Yem
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Çobanoğlu Yem
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
08:33